Vi bygger värden

Reomti är ett komplett byggföretag som erbjuder renovering, ombyggnad och tillbyggnad för professionella kunder.

Vi är en del av Circura-koncernen. I Circura ingår lokala marknadsledande specialiserade bolag inom renovering av byggnader och infrastruktur, byggservice och skadehantering. Därför kan vi på Reomti erbjuda det lokala bolagets engagemang och kunnande tillsammans med kraften och tryggheten i vår koncern.

Bygga om?

Bygga nytt?

Bygga till?

Reomti är ett komplett byggföretag för både små och stora projekt. Våra kunder är främst fastighets- och förvaltningsbolag, byggledningsföretag och bostadsrättsföreningar.

Oavsett vilket uppdrag vi genomför är det relationer vi bygger. Att våra kunder och samarbetspartners upplever ett värde av det vi levererar är nyckel för vår framgång.

Vi erbjuder tjänster inom

  • Bostadsrenoveringar och stambyten
  • ROT – Renovering, ombyggnad och tillbyggnad
  • Lokalanpassningar
  • Byggservice
  • Återbruk

4 snabba om Reomti

Var finns ni?

Våra byggarbetsplatser finns runt om i Storstockholmsområdet och vårt huvudkontor ligger i Hammarby Sjöstad.

Har ni några certifieringar?

Vi är certifierade av DNV i enlighet med BKMA avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Hur håller ni er up-to-date kompentensmässigt?

Alla medarbatare genomgår kontinuerlig vidareutbildning inom teknik, miljö och kvalitet.

Hur ser ni på byggbranschen?

För oss är det viktigt att verka för en seriös och väl fungerande bransch. Vi är aktiva medlemmar med förtroende- och styrelseuppdrag i Stockholms Byggmästareförening och Byggföretagen.

Rulla till toppen