Det här är Reomti

Vi bygger för människor

Reomti är ett komplett byggföretag som erbjuder renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Våra byggarbetsplatser finns runt om i Storstockholmsområdet och vårt huvudkontor ligger i Hammarby Sjöstad.

För att tillgodose våra kunders krav på kvalitet, genomgår all personal en kontinuerlig vidareutbildning inom teknik, miljö och kvalitet. Vi är certifierade av DNV i enlighet med BKMA avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö. För oss är det viktigt att verka för en seriös och väl fungerande bransch. Därför är vi aktiva medlemmar i Stockholms Byggmästareförening och Byggföretagen.

Reomti är en del av Circura-koncernen.

Vår historia

Företaget grundades 1993 av Arne Mårtensson för att leverera Byggservice till SEB. Idag, snart 30 år senare, är banken fortfarande en viktig kund hos Reomti. Namnet Reomti stod från början för REnovering, OM– och TIllbyggnad. Idag kopplar vi ihop namnet med RElationer, OMtanke och TIllit, något som är och alltid har varit byggstenar i företagets utveckling och framgång.

2021 bildade Reomti ROT-koncernen Circura tillsammans med 3 andra ledande entreprenörsbolag med Adelis som tillväxtpartner.

1993

Reomti grundas

Arne Mårtensson grundar företaget Byggservice för att tillhandahålla tjänster för kunden SEB.

1993

2008

Ny ägare och VD

Joakim Furusten tillträder som ny ägare och VD för bolaget.

2008

2009

Expansion och samarbeten

En målvedmeten expansion påbörjas och verksamheten certifieras enligt BF9K. Nya samarbeten startas upp med större byggherrar.

2009

2011

Stärkt organisation

Organisationen utvecklas med en arbetschefsgrupp.

2011

2013

Extern styrelse

En extern styrelse tillsätts bestående av Pontus Rode, Catherina Fored, Peter Norhammar och Svante Torell.

2013

2015

Fortsatt utökad organisation

Organisationen utökas med en arbetschefsgrupp och projektstöd

2015

2016

Breddat ägande

Johan Malk och Klas Edlund kliver in som nya delägare.

2016

2017

Ny VD

Johan Malk tillträder som VD och Joakim Furusten tar rollen som affärsutvecklare.

2017

2021

Circura-koncernen bildas

Reomti bildar ROT-koncernen Circura tillsammans med tre andra entreprenörsbolag med Adelis som tillväxtpartner

2021

2023

Ny VD

Patrick Lepierre tillträder som VD.

2023
Rulla till toppen