Vårt hållbarhetsarbete

Vi vill bidra till en mer hållbar värld

Reomti är tredjepartscertifierade enligt BKMA (fd BF9K) sedan 2009, som ställer krav på uppfyllande av rätt kvalitet, minimerad miljöpåverkan och systematiskt arbetsmiljöarbete i den certifierade organisationen.
Vi arbetar aktivt med hållbarhetsperspektivet utifrån tre nivåer; social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Tillsammans skapar dessa förutsättningar för en hållbar byggproduktion.

Styrningen av hållbarhetsarbetet utgår i första hand från företagets policydokument avseende kvalitet, arbetsmiljö, miljö samt företagets uppförandekod.

Uppföljningen av hållbarhetsarbetet sker främst inom ramen för vårt verksamhetsledningssystem och våra interna processer.

Målsättningen är att arbeta med ständiga förbättringar och i takt med ökande rapporteringskrav enligt EU-direktivet CSRD för moderbolaget Circura, anpassar vi oss till de kartläggningar och rapporteringsprocesser som lagkravet medför.

Här kan du läsa mer om vår KMA-policy [pdf]

Rulla till toppen