Våra tjänster

Reomti startades för att utföra så kallade ROT-uppdrag: renovering, om- och tillbyggnad. Vi bygger med omtanke, ärlighet och viljan att utveckla långsiktiga relationer. Det påverkar allt vi gör. Vår omtanke märker du bland annat genom det sätt vi bemöter våra kunder och på hur vi hjälper och bryr oss om varandra internt. Men även hur vi verkar för en seriös och väl fungerande bransch via de branchföreningar vi är aktiva inom.

Exempel på uppdrag

Många av våra uppdrag genomförs med kvarboende och under pågående verksamhet. Vi arbetar alltid i dialog och nära samarbete med beställare och utvalda underleverantörer. Med hjälp av välutrustade servicebilar kan vi även erbjuda både snabb och kvalificerad hjälp för mindre byggserviceuppdrag.

ROT – Renovering, ombyggnad och tillbyggnad

Renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT) innebär ofta att förbättra och modernisera arbetsmiljön och energiprestandan i kontorslokaler eller andra utrymmen där många människor vistas.

Anpassa lokalen efter ditt behov

Att anpassa eller bygga om lokaler så det passar din verksamhets behov är vi experter på. Samtidigt lägger vi stor vikt på att genomföra arbetet så smidigt och flexibelt som möjligt och tar självklart hänsyn till att verksamheten kan behöva fortgå i lokalerna samtidigt som renoveringen pågår.

Infrastruktur, gallerior och utomhusmiljöer

I miljöer där många människor rör sig är det extra viktigt med noggrann planering av logistik och flöde. Arbetet med att modernisera exempelvis SLs tunnelbanestationer har gett oss erfarenhet som kommer väl till pass vid byggprojekt där extra hänsyn behöver tas för att minimera störningen under ombyggnadsperioden.

Byggservice

Vi erbjuder planering, installation, underhåll, reparation och renovering av olika typer av byggnader och strukturer. Allt från enkla kosmetiska förbättringar till omfattande ombyggnationer för att modernisera eller förändra användningen av en byggnad. Vi projektleder och samordnar mellan olika yrkesverksamma såsom byggnadsarbetare, snickare, elektriker, rörmokare och målare. De flesta tjänster kan vi erbjuda genom Reomtis egna medarbetare men vi samordnar även med olika underleverantörer.

Inom byggservice erbjuder vi även underhållsarbeten som takreparationer, målning, VVS-arbeten och elektriska reparationer.

Bra byggservice innebär att vi har fokus på en kontinuerlig och bra dialog med kunden, från initial konsultation till projektets slutförande. Vi lyssnar på era behov, ger tydliga uppdateringar och säkerställer er nöjdhet med det färdiga arbetet.

Vi följer strikta säkerhetsstandarder och byggregler för att skydda arbetare och allmänhet.

Bostadsrenovering och stambyten

När en fastighet ska genomgå en större renovering eller byta stammar påverkas boende och hyresgäster. Vi har lång erfarenhet av denna typ av projekt och delar gärna med oss av vår erfarenhet och kompetens för att du som fastighetsägare ska få så nöjda kunder som möjligt.

Helhetsansvar för totalrenoveringar

Om en fastighet totalrenoveras innebär det oftast att boende eller hyresgäster inte kan vistas i fastigheten under byggperioden. Vi hjälper till under hela processen och tar ansvar hela vägen. Det börjar med det initiala planeringsstadiet, till projektering och produktion – hela vägen till dess att hyresgästerna är på plats igen.

Stambyte med kvarboende

I flertal av de stambyten vi genomför bor hyresgästerna kvar under byggprocessen. Det ställer extra kvar på oss som byggentreprenör där vi självklart tar stor hänsyn till de kvarboende under ombyggnaden.

Lokalanpassningar

Vi erbjuder tjänster som syftar till att förbättra, modernisera och effektivisera befintliga utrymmen. Vilken roll vi har i projekten beror på kundens behov men inkluderar ofta flera av följande punkter:

  • Utredning och rådgivning för att förstå kundens behov och mål. Konsultationer för att diskutera möjliga designidéer, funktionella behov och budgetbegränsningar.
  • Design- och planeringstjänster för att skapa detaljerade ritningar och planer. Detta kan innefatta omstrukturering av utrymmet för bättre funktionalitet, estetisk förbättring eller för att uppfylla nya användningskrav.
  • Renovering och ombyggnad. Kan innefatta allt från mindre kosmetiska förändringar till stora strukturella ombyggnationer.
  • El- och VVS-arbeten. Modernisering av el- och VVS-system är ofta en viktig del av att anpassa lokalerna. Detta kan inkludera uppgradering av elsystemet, installation av energieffektiva armaturer och uppdatering av värme-, ventilation- och luftkonditioneringssystem.
  • Tekniska Installationer. Installation av modern teknik som smarta belysningssystem, ljud- och bildsystem, och nätverksinfrastruktur för att stödja dagens teknikbehov.
  • Miljövänliga uppgraderingar. För våra kunder som är extra intresserade av hållbarhet, kan vi föreslå miljövänliga materialval, energieffektiva lösningar och återvinningsbara komponenter.

Återbruk

Återbruk är en bra affär för alla inblandade. Förutom att det minskar på användandet av jordens resurser så minskar CO2-utsläppet och projektet kan bli mer ekonomiskt och kostnadseffektivt. Dessutom minskar mängden avfall.

Genom att göra en återbruksinventering tar vi reda på vilka byggmaterial och installationer som går att tillvarata i samband med en renovering eller rivning. Återbrukat material kan då användas igen, för ett mer hållbart samhälle.

Rulla till toppen